Vem gör vad

Vem gör vad?

Maine Coon-Kattens tidning: 

Mail till redaktionen

redaktionen@mainecoonkatten.se

mco.layout@gmail.com (för stora bildmail)

Layout

Catrin Svantesson

redaktionen@mainecoonkatten.se

Redaktör

Annika Wallin

redaktionen@mainecoonkatten.se

Ansvarig utgivare

Anna-Maria Wede

(se Styrelsen)

Samarbete och sponsring:

Lisa Warfvinge

Bokbindarevägen 4

791 44 Falun

Mob: 073-679 52 88

lisa_warfvinge@hotmail.com

Hemsidan:

Webmaster

Marita Sørensen

webmaster@mainecoonkatten.se

Kattungeförmedlingen: