Vem gör vad

Vem gör vad?

Granskar styrelsens arbete

Revisor:

Ingvar Nyqvist

Västra Vägen 5B

16961 Solna

Mob: 070-733 62 73

ingvar.nyquist@bredband.net


Revisorssuppleant:

Ann Torsbring

Lohäradsvägen 245

76172 Norrtälje

Mob: 070-2569512

ann.torsbring@telia.com

Maine Coon-Kattens tidning: 

Mail till redaktionen

redaktionen@mainecoonkatten.se

mco.layout@gmail.com (för stora bildmail)

Layout

Catrin Svantesson

redaktionen@mainecoonkatten.se

Redaktör

Annika Wallin

redaktionen@mainecoonkatten.se

Ansvarig utgivare

Annika Wallin

(se Styrelsen)

Samarbete och sponsring:

Lisa Warfvinge

Bokbindarevägen 4

791 44 Falun

Mob: 073-679 52 88

lisa_warfvinge@hotmail.com

Hemsidan:

Webmaster

Laszlo Stenstråle

webmaster@mainecoonkatten.se

Kattungeförmedlingen: