Historia


Maine Coonen - En katt med historia


Maine coonen är en gammal amerikansk kattras, som fanns redan i mitten av 1800-talet i staten Maine i nordöstra USA.


Rasens namn har tillkommit på ett speciellt sätt. Befolkningen i Maine trodde på den tiden att deras långhåriga katter med randiga, välpälsade svansar var resultatet av parning mellan katt och tvättbjörn. På engelska heter tvättbjörn racoon, varför man kallade dessa katter maine coon.


Intresset för kattutställningar började under mitten av 1800-talet. Maine coonen var då mycket populär och vann ofta höga utmärkelser. I början av 1900-talet kom den då mer exotiska perserkatten till Amerika, och intresset för den inhemska långhårsrasen avtog. Den höll på att försvinna som raskatt och användes mest som ladugårdskatt.


En liten grupp hängivna uppfödare i USA lyckades hålla rasen vid liv och 1953 bildades The Maine Cat Club, som höll utställningar uteslutande för maine coon. Intresset för rasen började att växa igen.


SVERAK är det kattförbund där de allra flesta maine coonerna i Sverige registreras. I deras stamboksregister ser vi att det år 2000 registrerades 281 maine coon, år 2010 registrerades istället 1067 katter. Från 2010 till 2019 har antalet registrerade maine coon legat relativt stadigt kring 1000-1500 till antalet. Under 2020 var det antalet 1855 och 2021 registrerades så många som 2002 maine coon inom SVERAK, en till synes explosionsartad ökning. En så snabb tillväxt är inte per automatik av godo, men vi har onekligen en oerhört populär ras att förvalta.


SVERAK:s stamboksstatistik


Läs mera: